תקנון שימוש באתר ים ים לייף כתובת אינטרנט

https://www.yamyam.life/

להלן תנאי השימוש באתר הנ”ל

לידיעה מוקדמת: ניסוח התקנון לשם נוחות נרשם בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה באותה המידה , כאשר מופיע חלק מהדברים בלשון רבים הכוונה שמתייחס גם ללשון יחיד ולהפך .

פירוש מושגים וכוונת מילים המופיעות כמלל בפירוט התקנון .

אתר , אתר זה = מתייחס לאתר https://www.yamyam.life/

אנו = בעלי האתר https://www.yamyam.life/

יש לקרוא את תקנון האתר והמבצע פעולה באתר זה , הינו מעיד כי קרא את התקנון לפרטיו והבין את משמעיות התנאים בתקנון .

מבצע פעולה באתר זה  הינו מעיד כי הבין את התקנון ומסכים לתנאיו ודרישותיו ללא סייג .

תקנון זה הינו הסכם אשר מהווה הסכם בין האתר למשתמש בו , במידה ואינך מסכים לאחד התנאים או יותר , הימנע משימוש באתר .

התקנון נועד לקבוע את אחריות המשתמש או המפורסם באתר וזאת על מנת שהמשתמש או המפורסם יוכלו ליהנות מהכלים שאתר זה מציע לצורך השימוש ו- או הפרסום . האימפריה צימריםhttps://www.yamyam.life/ רשאית לשנות ו-או לעדכן  תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדית   והמלאה .

שינויים שנעשו יהיו רלוונטיים מזמן שאנו נחליט על כך .

תכני האתר

כל תוכן המוצג באתר זה ( למעט בעלי המתחמי נופש , גולשים באתר ) והינו בבעלות האימפריה צימרים

אסורים להעתקה ,הפצה , פירסום וכיוצא בזה …

תמונות , תוכן ומלל המוצגים באתר זה ואינם מעודכנים ו- או שלא משקפים את מציאות המקום

אינם באחריות אתר זה , אלא על הגולש באתר זה לוודא את אמיתות הדברים עם בעלי מתחמי הנופש הרלוונטיים .

האימפריה צימרים שומרת על הזכות הבלעדית להחליט אם לאשר מתחם נופש

תוכן האתר

  1. תכני האתר ( למעט התכנים של מפרסמים באתר או של הגולשים באתר ) לרבות חומר מילולי , עיצוב האתר , קוד מקור , תמונות , סימני מסחר של האימפריה צימרים מהישוב אשרת עמקא שבגליל המערבי ( האימפריה צימרים ) וכיוצ”ב שייכים בלעדית האימפריה צימרים או לחברה בה שייכת האימפריה צימרים ( להלן הקסגון תוכנה ) אין להעתיק , לעבד , לפרסם , להפיץ וכיוצ”ב

ללא הסכמת  ים ים לכך ,מראש ובכתב .

2, הבהרה כי ל ים ים אין זכויות בגופים המפרסמים באתר ,למעט הזכות השימוש בתכני הפרסום , כמוכן בהתאם לכך על הגולשים נאסר לעשות שימוש כלשהו בתכני הפרסום אלא אם-כן יקבלו הרשאה מתאימה מהמפרסמים הרלוונטיים .

מובהר בזאת כי כל תכני המפרסמים באתר כגון מבצעים , המלצות , תמונות , רמת המתחם וכדו”, אין ים ים אחראית לתמונות בעלי המתחמים או למלל המוצג באתר .

במידה ומשהו לא תקין יש לדווח לאחראים באתר ים ים על מנת להסיר ולטפל בעניין

המדובר .

3  חובת הגולש באתר, לא להעלות לאתר תכנים העלולים לפגוע בגולשים אחרים , אין לנקוט בשפה בוטה , גסה ומעליבה ,מטרידה ,מבזה, מסיתה, מינית או /ו להעלות  תכנים בלתי חוקיים או תכנים שיש בהם הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות .

4 תכנים אשר גולשים מעלים לאתר , תיחשב להסכמה בלתי חוזרת לכך האתר ים ים תעשה בהם שימוש לצרכיה , לרבות הצגתם לגולשים אחרים , או הצגתם באופן אחר , עריכתם, עיבוד וכיוצ”ב מבלי לתת תמורה כלשהי לגולשים או קרדיט .

5 החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי המשתמשים במסגרת חוות דעת או בכל מסגרת אחרת. ייתכן כי ישונו ו/או ימחקו תכנים מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את המבנה ואופן התצוגה של חוות הדעת, וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכל ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .החברה רשאית להציג את חוות הדעת ו/או תגובות ו/או המלצות הגולשים באתרים אחרים של החברה ו/או באתרים עמם יש לחברה שיתוף פעולה, בהעלותך חוות דעת הנך מסכים לכך ומאשר זאת מראש לחברה.

6 מובהר כי האחריות המלאה לכל תוכן ו/או מידע שיועלה לאתר ע”י הגולשים תחול על הגולש הרלוונטי, וכי האימפריה צימרים איננה אחראית בשום צורה ואופן לתכנים כאמור, ובכלל זה גם אינה נושאת באחריות לכל אי התאמה, אי דיוקים, טעויות, ניסיונות הטעיה וכדומה.

7 ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בחוות הדעת אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

8  האימפריה צימרים   מעלה מידי פעם בפעם מתחמי נופש שונים מאתרי מידע שונים ,

אם וכאשר מתחם הועלה על ידינו ואינו תואם למציאות ו- או אינו עדכני ו- או אינו נכון הן במלל ו- או בתמונות וכיוצא בזה אין בעלי האתר האימפריה צימרים אחראית לכך וניתן לידע אותנו

וליצור קשר עימנו בפלטפורמות השונות ולעדכן שנוכל לתקן את העניין .

בהמשך לסעיף 8 מערכת האתר הן האימפריה צימרים אינה אחראית לכל המידע הן תוכן והן תמונות ומידיה ,

תלונות ביחס לתכני האתר ניתן לשלוח לכתובת הדוא”ל: info@yamyam.life ,האימפריה מתחייבת לברר את הסוגיה, ובמידת הצורך – לפי שיקול דעתה הבלעדי – להסיר את התכנים הרלוונטיים ו/או לתקנם ו/או לעדכנם.

מקווים כי תהנו מאתרנו בברכה מערכת האתר !!